گیاه کارلاباعث درمان دیابت می شود . کارلا گیاه ضد دیابت

درمان دیابت راههای مختلفی دارد که یکی از موثرترین انها مصرف گیاه کارلا است.

با توجه به اینکه این گیاه به هیچ وجه نمی تواند جایگزین انسولین باشد.

برای همین در دیابتی های نوع یک ممکن است در برخی وعده های کم کربوهیدرات بتواند جایگزین انسولین باشد ولی دیابتی نوع یک هیچ وقت نباید مصرف انسولین را قطع کند.

بیشتر بخوانید