درمان واریس، با زنبورعسل واریس معالجه می شود ،بیشتر بدانیم

با توجه ب طیف گسترده خواص درمانی فراورده های زنبور عسل ، این مواد نقش مهمی در درمان بیماریهای قلبی دارند .

دلیل اصلی آن خاصیت ضد انعقادی وضد تجمع ونیز قابلیت آنها برای عادی سازی عروق وبهبود گردش خون مناطق آسیب دیده است .

ما فراورده های زنبور عسل را به شرح زیر توصیه می کنیم .

بیشتر بخوانید

زنبور عسل پارکینسون را درمان می کند؟بیشتر بدانیم

درمان پارکینسون درمان پارکینسون با  زنبور عسل درمان پارکینسون با زنبور عسل به مفهوم استفاده از فرآورده های (زنبور عسل)

بیشتر بخوانید