عسل و پیاز : شربت سینه خانگی

. عسل و پیاز : شربت سینه خانگی است که مانند آنتی‌بیوتیک عمل می‌کنند چون قادر هستند با میکروارگانیسم‌هایی که به مجاری تنفسی حمله می‌کنند مقابله کنند.

بیشتر بخوانید